உலகின் மிகப் பெரிய நஷ்டஈடு ரூ.67,670 கோடி !

உலகின் மிகப் பெரிய நஷ்டஈடு ரூ.67,670 கோடி !

ஒருவரின் உடல், மனம், வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் வகையான எந்த நிகழ்வுக்கும் தவறான ஒரு தீர்ப்பு அல்லது முடிவுதான் காரணம் என்பதை உணரும்...
read more
உலகிலேயே மிகப் பெரிய முத்து

உலகிலேயே மிகப் பெரிய முத்து

சிப்பிக்குள் தோன்றும் கெட்டியான பொருளே முத்து. ஏதாவது ஒரு பொருள் சிறிய முத்துச்சிப்பியின் ஓட்ட...
read more