முயற்சிக்கத் தவறக்கூடாது.!

முயற்சிக்கத் தவறக்கூடாது.!

“நான் இளைஞனாக இருந்தபோது 10 காரியங்கள் செய்தால் அதில் 9 தோல்வி அடைவதைப் பார்த்தேன். என்னுடைய வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைவதை நான் விரும...
read more