விருத்தாசலம் தவலை வடைக்கும் வரலாறு உண்டு

விருத்தாசலம் தவலை வடைக்கும் வரலாறு உண்டு

read more
கார்த்திகை வடை [திருக்கார்த்திகை] செய்முறை

கார்த்திகை வடை [திருக்கார்த்திகை] செய்முறை

read more
மிளகு வடை (காளஹஸ்தி) செய்முறை

மிளகு வடை (காளஹஸ்தி) செய்முறை

read more
அனுமார் வடை (சுசீந்திரம்) செய்முறை

அனுமார் வடை (சுசீந்திரம்) செய்முறை

read more
தவலை வடை செய்முறை

தவலை வடை செய்முறை

    தேவையான பொருள்கள்: புழுங்கல் அரிசி – 1/2 கப் கடலைப் பருப்பு – 1/2 கப் துவரம் பருப்பு – 1/2 கப் உளுத்...
read more
உளுந்து வடை செய்முறை

உளுந்து வடை செய்முறை

read more