கிழமைகளில் வரும் பிரதோஷத்தின் பலன்

கிழமைகளில் வரும் பிரதோஷத்தின் பலன்

  ஞாயிறு பிரதோஷம்: சூரிய திசை நடப்பவர்கள் கண்டிப்பாக ஞாயிறு அன்று வரும் பிரதோஷத்திற்கு செல்ல வேண்டும். பலன்: இதனால் சூரிய பகவன் அ...
read more
நவகிரக கோவிலுக்கு செல்லும்போதோ அல்லது திரும்பி வரும் போதோ மற்ற கோவில்களுக்கு செல்லலாமா??

நவகிரக கோவிலுக்கு செல்லும்போதோ அல்லது திரும்பி வரும் போதோ மற்ற கோவில்களுக்கு செல்லலாமா??

இறைவன் என்பவன் தண்டிப்பவன் அல்ல.அவன் கருணையின் சிகரம்.பொறாமை இல்லாதவன்.எங்கும் நிறைந்து இருப்ப...
read more