யுத்தத்தை உருவாக்கிய விளையாட்டு

யுத்தத்தை உருவாக்கிய விளையாட்டு

நாடுகளுக்கிடையே நடக்கும் விளையாட்டுப்போட்டிகள் பெரும்பாலும் நட்புறவை வளர்க்கவே நடத்தப்படுகின்றன. அனால் சில விளையாட்டுகள் வின...
read more
தேசிய விளையாட்டு ‘ஹாக்கி’ அல்ல.!

தேசிய விளையாட்டு ‘ஹாக்கி’ அல்ல.!

நமது நாட்டின் தேசிய விளையாட்டு ஹாக்கி என்று நாம் அனைவரும் கூறி வரும் நிலையில், நாட்டின் தேசிய வி...
read more
மகா பெரியவாளின்,விளையாட்டு, தமாஷ் மற்றும் அருள்.

மகா பெரியவாளின்,விளையாட்டு, தமாஷ் மற்றும் அருள்.

மகா பெரியவா,ரொம்ப விளையாட்டுப் புருஷர். ராத்திரி நான் தூங்கிண்டிருக்கிறபோது,- ஒரு மணி,ரெண்டு மணி...
read more