விவசாயத்தை சீரழிக்கும் எலிகள்

விவசாயத்தை சீரழிக்கும் எலிகள்

விவசாயத்தில் எலிகள் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. அதிலும் நெல் மற்றும் கரும்பு பயிர் செய்திருந்தால் எலிகளின் தொல்லைப் பற்றி...
read more