ராணுவ வீரருக்கு வெள்ளி பதக்கம்.!

ராணுவ வீரருக்கு வெள்ளி பதக்கம்.!

ஒலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்திய வீரர் விஜய் குமார் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். 03-08-2012 அன்று நடைபெற்ற 25 மீட்டர் ரேபிட்...
read more