உடலுக்கு வேண்டாத உணவு

உடலுக்கு வேண்டாத உணவு

மனிதனை விட ஓரறிவு குறைவாக இருக்கும் விலங்குகள் நம்மைவிட சாப்பாட்டு விஷயத்தில் புத்திசாலி. எலி, பூனை போன்ற விலங்குகள் என்னதான் கொ...
read more