வெற்றி பெற வாழ்க்கையில் ஓட வேண்டும்!

வெற்றி பெற வாழ்க்கையில் ஓட வேண்டும்!

தனக்கு நடந்த பாராட்டுக் கூட்டத்தில் பேசி முடித்து இறங்கிய நண்பர், வருத்தத்துடன் சொன்னார்: “நான் வெற்றி பெற்ற பிறகு இவ்வளவு பேரும...
read more
நாம் வாழ நம் பூமி வேண்டும்..!

நாம் வாழ நம் பூமி வேண்டும்..!

read more
எவற்றை ஒருவர்  விரும்ப வேண்டும்

எவற்றை ஒருவர் விரும்ப வேண்டும்

மன உறுதியுடனும்.. திறமையாகவும் செயல்படுவதற்கு படித்தவர்கள்..படிக்காதவர்கள் என்ற பாகுபாடு இல்லை...
read more
எப்படி அமர்ந்து சாப்பிட வேண்டும்? சாஸ்திரம் சொல்வது என்ன?

எப்படி அமர்ந்து சாப்பிட வேண்டும்? சாஸ்திரம் சொல்வது என்ன?

எப்படி சாப்பிட வேண்டும் என்பதில், சாப்பாடு விஷயத்தில் சாஸ்திரம் சொல்றதைக் கேளுங்க! தனக்குத்தான...
read more
இன்னொரு பிறவி வேண்டும்

இன்னொரு பிறவி வேண்டும்

“ஆலால கண்டா…! ஆடலுக்கு தகப்பா…!!வணக்கமுங்க!”. ”ஆருத்ரா அபிசேகம் “சிதம்பரம் உமைபார்வதி உடனுறை திர...
read more