ஸ்ரீநரசிம்மர் 40: தகவல்கள்

ஸ்ரீநரசிம்மர் 40: தகவல்கள்

ஓம் ஸ்ரீநரசிம்ஹாய நம: ஓம் ஸ்ரீமஹாசிம்ஹாய நம: 1. நரசிம்மரை தொடர்ந்து மனம் ஒன்றி வழிபட்டு வந்தால் எதிரிகளை வெல்லும் பலம் கிடைக்கும். 2...
read more