அழிக்கப்பட வேண்டிய 500, 1000 ரூபாய் நோட்டுகள்

அழிக்கப்பட வேண்டிய 500, 1000 ரூபாய் நோட்டுகள்

இந்த தலைப்பு பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை கொடுக்கலாம். ஆனாலும் உண்மை அதுதான். அழிக்கப்பட வேண்டிய நோட்டுக்களாகத்தான் 500 மற்றும் 1000 நோட்ட...
read more