அந்தரத்தில் சுழலும் உணவகம்

அந்தரத்தில் சுழலும் உணவகம்

பொதுவாக உயரமான இடத்திற்கு செல்லும்போது மனதில் பயம் இருந்தாலும் அந்த த்ரில், அதற்காகவே அங்கு செல்லுவது என்பது எனக்கு பிடிக்கும். ...
read more