இறைவன் ஆணைப்படி உருவான அற்புத நகரம்

இறைவன் ஆணைப்படி உருவான அற்புத நகரம்

இறைவன் ஆணைப்படி ஒரு நகரம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது ஒரு புதிரான விஷயம்தான். அந்த புதிரை விடுவிக்கிறது இந்த காணொலி.
read more