உலகம் ரொம்ப சின்னது

உலகம் ரொம்ப சின்னது

சகாரா பாலைவனத்தைக் கடந்தது எனது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய அனுபவங்களில் ஒன்று. மூன்று முறை நான் கடந்திருக்கிறேன். ஜிம்பாப்வேக்கும...
read more