மண்ணுக்கு மாண்பு சேர்த்த மகான் ஸ்ரீ ராமானுஜரின் சிறப்புகள்

மண்ணுக்கு மாண்பு சேர்த்த மகான் ஸ்ரீ ராமானுஜரின் சிறப்புகள்

ஏழை எளிய மக்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டியாக செயல்பட்ட முற்போக்கு சிந்தனை கொண்ட ராமானுஜரின் சிறப்புகள் குறித்து கல்கி குழுமத்தின் ச...
read more